Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar
Prima pagină > Resurse > Rapoarte despre starea calitatii educatiei
|
|
Raportul activi. de evaluare externă periodică a calității în 238 de unități de învățământ preuniversitar de stat.pdf (pdf)
Postat la 12-02-2020
Anexe - Raportul 238 de unități de învățământ preuniversitar de stat (rar)
Postat la 11-02-2020
rapoarte de cercetare aracip - vol. 2 (pdf)
Postat la 16-02-2018
studiu privind nivelul calității serviciilor educaționale înregistrat prin standardele în vigoare și cel înregistrat prin noile standarde . (pdf)
Postat la 16-02-2018
raport național privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar public din mediul rural (pdf)
Postat la 16-02-2018
studiu național privind stadiul dezvoltării culturii calității la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar (pdf)
Postat la 16-02-2018
propuneri privind strategia națională de îmbunătățire a calității în sistemul de învățământ preuniversitar 01.04.2013 (doc)
Postat la 16-02-2018
raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din românia (pdf)
Postat la 15-02-2018
rapoarte de cercetare aracip vol. 1 (pdf)
Postat la 15-02-2018
recomandări aracip rezultate din derularea activităților de evaluare externă a calității educației (pdf)
Postat la 10-01-2018
raport - evaluare externa periodica 300 unitati de invățământ de stat (pdf)
Postat la 10-01-2018
raportul national septembrie 2015 (pdf)
Postat la 11-10-2017
studiu privind nivelul calitatii (pdf)
Postat la 11-10-2017