Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar
Prima pagină > Infiintare > Acreditare > Raport evaluare
|
|
comunicat - modalitatea de inaintare a solicitarii de evaluare externa (pdf)
Postat la 16-11-2017
Componenta documentatie acreditare (doc)
Postat la 23-08-2017