Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar
Prima pagină > Infiintare > Acreditare > Fise evaluare
|
|
Standarde de referinta si indicatori de perfomanta (pdf)
Postat la 23-08-2017
Sinteza fiselor de evaluare institutionala acreditare (pdf)
Postat la 23-08-2017