Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar
Prima pagină > Despre ARACIP > Despre ARACIP > Organigrama
|
|
Name
organigrama (jpg)
Postat la 21-09-2017
Organigrama ARACIP (pdf)
Postat la 14-09-2017
Rezultatele probei scrise si practice 26.06.2017 (pdf)
Postat la 26-06-2017