Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar
Prima pagină > As dori sa infiintez o scoala sau o gradinita > Informatii utile despre evaluarea periodica > Procedura
|
|
Reprezint o instituție de învățământ ACREDITATĂ care are nevoie de evaluare externă periodică
Depunerea cererii, contractare și completarea datelor pe platformă
Analizarea documentației și vizita de evaluare externă
  • ARACIP întocmește nota de verificare a documentației încărcate de unitatea de învățământ pe platforma https://calitate.aracip.eu;
  • Unitatea de învățământ completează datele și documentația conform solicitărilor din nota de verificare, în termen de 15 zile de la comunicare;
  • NOTĂ: nerespectarea termenului duce la respingerea cererii, cu returnarea a 70% din contravaloarea tarifului de evaluare;
  • ARACIP emite hotărârea de evaluare externă și comunică inițiatorului data de derulare a vizitei de evaluare externă;
  • În urma vizitei este întocmit și publicat raportul de evaluare externă.
Vizita de evaluare externă și decizia de autorizare
În urma evaluării periodice, unitatea de învățământ are următoarele obligații:
  • Să asigure îndeplinirea, în continuare, a cerințelor prevăzute în standardele de acreditare și în standardele de referință
  • Să inițieze procesul de evaluare periodică după maximum cinci ani de la ultima vizită de evaluare periodică sau, după caz, să întreprindă demersurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii cel puțin a standardelor minime de calitate.